Tips voor preventiemedewerkers

Tips voor preventiemedewerkers

Motion voor TNO

De Arbowet schrijft voor dat een werkgever een preventiemedewerker aanwijst. TNO ondersteunt de preventiemedewerker bij zijn werkzaamheden door site en filmpjes.

Terralemon bedacht samen met acteur en scenarioschrijver Peter Sterk positieve en humoristische filmpjes om de preventiemedewerker te ondersteunen en de slagvaardigheid te vergroten. 

De preventiemedewerker is een soort BHV-er maar bekijkt het bedrijf preventief en maakt een zogenaamde Risico Inventarisatie, een Risico Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak. Als de uitvoering van het plan van aanpak goed is, zou je in theorie geen BHV-er meer nodig hebben; dan zijn de risico's zo goed als afgedekt.

De centrale gedachte achter de filmpjes is dat je niet hoopt dat de preventiemedewerker voortdurend mee spiekt met de andere medewerkers maar serieus genomen wordt in het meedenken in preventieve maatregelen zodat voor iedereen het werk en de werkplek veilig is.

De drie videos brengen aan de hand van situatiesketches een aantal tips onder de aandacht. De filmpjes zijn te zien op Youtube en in de inPreventie website.