NFU programma’s voor de zorg

NFU programma’s voor de zorg

Identiteit | Online | Motion | Print voor De NFU

De Nederlandse federatie van umc's zet zich in voor beleidsbepalende programma's binnen de zorg in Nederland. Terralemon werkt voor de programma's e-Health, Data4lifesciences, Doen of Laten en Registratie aan de bron.

De programma's zijn bepalend voor hoe de zorg de komende jaren in Nederland verder ingericht gaat worden. 

Terralemon werkt voor de programma's Data4lifesciences en de door het Citrienfonds gefinancieerde programma's: e-Health, Doen of Laten en Registratie aan de bron.

Terralemon heeft de sites ontworpen en op het specifieke programma ingericht. De programma's mochten duidelijk verwant zijn in stijl.

Alleen Registratie aan de bron heeft een meer unieke stijl gekregen aangezien er hogere eisen aan de zichbaarheid van dit programma gesteld wordt.

e-Health

De digitalisering in de zorg wordt steeds belangrijker. Het stelt de patiënt in staat zijn gezondheid en ziekte beter te managen door middel van een digitale zorgomgeving waarbij alle gegevens bij elkaar gebracht zijn.

Hierdoor kunnen de patiënt, zijn of haar familie en vrienden en alle zorgprofessionals en informele zorgers altijd en overal beschikken over de juiste zorginformatie en online diensten.

nfu-ehealth.nl

Doen of Laten

Richt zich op het terugdringen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft of die zelfs schadelijk kan zijn voor de patiënt.

Terugdringen van deze onnodige zorg helpt zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken. Dat kan zijn voor de meest effectieve verrichting of therapie. Maar dat kan ook betekenen om in samenspraak met de patiënt te besluiten om een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt.

doenoflaten.nl

Registratie aan de bron

Draait om het eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie met behulp van zogenaamde zorginformatiebouwstenen zodat deze informatie meervoudig gebruikt kan worden.

In de directe patiëntenzorg en bijvoorbeeld ook voor kwaliteitsdoeleinden, bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek.

registratieaandebron.nl

Sturen op kwaliteit

Op weg naar betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie zijn er vanuit de umc's, ziekenhuizen en zorgorganisaties tools ontwikkeld om bestuurders op handzame wijze te voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. kijk op de site sturenopkwaliteit.nl hoe collega-zorgprofessionals zowel documentatie als de zorg verbeteren en strategieën leren voor het betrekken van zorgprofessionals, klinisch leiders en patiënten bij de continue verbetering van de kwaliteit van zorg.

Data4lifesciences

Werkt aan de realisatie van een geïntegreerde onderzoeksdata-infrastructuur die de omgang met wetenschappelijke data makkelijker maakt.

De structuur is bedoeld om onderzoekers te ontlasten en optimaal gebruik te laten maken van de vele mogelijkheden die IT-technologie het onderzoek kan bieden. De infrastructuur die Data4lifesciences oplevert omvat technische voorzieningen, maar ook een online catalogus van monsters in een biobank, een standaard methode waarop data uit een EPD beschikbaar wordt gemaakt, privacyrichtlijnen, en een richtlijnen hoe onderzoekers optimaal met data om kunnen gaan.

data4lifesciences.nl