NFU

NFU

Identiteit | Online | Print voor De NFU

Terralemon heeft de herpositionering van de NFU kracht bijgezet met een nieuwe identiteit.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de NFU, heeft een herpositionering ondergaan. De brochures ‘Samen verantwoordelijk’ en 'Meer-waarde' beschrijven de visie van de NFU op de onmisbare rol van de umc's binnen het Nederlands zorgstelsel en op de kwaliteit van zorg.

Terralemon heeft voor de NFU in het ontwerp in aanvulling op de bestaande rood-wit huisstijl gekozen voor een imponerend kleurenpalet, een layout gebaseerd op overzichtelijke visuele elementen en paginagrote fotografie gedrukt op hoogwaardige papiersoorten.

Samen verantwoordelijk - De academische zorg- en innovatiekracht van de umc's
Nederland kent acht universitair medische centra (umc’s). Samen zorgen ze voor een continue verbetering van de gezondheidszorg. Juist door de voortdurende interactie tussen theorie en praktijk, tussen de medische faculteit en het ziekenhuis, door de nauwe verbondenheid van zorg, onderzoek en onderwijs, onderscheiden de umc's zich van de algemene ziekenhuizen. In deze uitgave geeft de NFU haar visie op de rol van de umc’s binnen de zorgsector. De horizon voor de realisatie van de hieruit voortvloeiende plannen is het jaar 2020.

Meer-waarde - Visie op kwaliteit van zorg 2012-2017
De NFU zet zich in voor kwaliteitsverbetering van de curatieve zorg. Hoe de NFU zichtbaar bijdraagt aan verbetering van de patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek ernaar wordt uiteengezet in de NFU-visie 'Kwaliteit van zorg 2012 -2017'.

Leveren én tonen van kwaliteit is een essentieel onderdeel van de professionele verantwoordelijkheid van de zorgverlener.

"Creativiteit, technisch inzicht, vakmanschap, snelheid, meedenken. Terralemon biedt het allemaal en helpt zo mee de NFU op de kaart te zetten."

Sjon Buijs, senior adviseur communicatie en public affairs

Terralemon heeft de herpositionering van de NFU kracht bijgezet met een nieuwe website

De site van de NFU heeft een geheel nieuw ontwerp gekregen, in lijn met de eerder gerealiseerde 'Kwaliteit van Zorg' website en visie-brochures voor de NFU. De site draait nu ook op het veel soepeler draaiende CMS Expression Engine.

De site informeert over de rol van de umc’s, de activiteiten van de NFU en bevat een deel voor umc-medewerkers met daarin onder meer de cao informatie. De NFU draagt bij aan de ontwikkelingen en innovatie binnen de umc's door in te zetten op thema’s als de kwaliteit van de zorg, palliatieve zorg, oncologische zorg en ouderenzorg. De nieuwe site helpt bij het positioneren van de de NFU en het inzichtelijk aanbieden van de bijdragen van de NFU aan de continue verbetering van de gezondheidszorg.

Bezoek de website

Terralemon heeft de herpositionering van de NFU kracht bijgezet met een nieuwe website

Over de NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en werkgever van 65.000 medewerkers. Daarmee zet de NFU zich in voor de continuïteit van zorg en de veiligheid van patiënten met vaak ernstige, zeldzame en moeilijk behandelbare ziektes. Het samenwerkingsverband stelt de umc’s nog meer in staat hun patiënten te behandelen naar de laatste inzichten van de medische wetenschap, zorgverleners toekomstgericht op te leiden en wetenschappelijk onderzoek te doen op wereldniveau. Verantwoordelijkheidsgevoel en ambitie om te innoveren zijn daarbij leidend.