De kracht van netcentrisch werken

De kracht van netcentrisch werken

Motion voor Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland heeft een sturende rol in rampbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Terralemon is gevraagd om de instructiefilm te realiseren die wordt getoond bij de interne opleidingen van medewerkers.

Het doel van informatiemanagement is het zo snel mogelijk verkrijgen van alle informatie die relevant is voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het actief beschikbaar stellen van die informatie aan de functionarissen in de crisisorganisatie die de informatie nodig hebben. Om informatie onderling zo efficiënt en effectief mogelijk te verspreiden wordt er gewerkt volgens het 'Netcentrisch werken' principe. 

Storyboard

Om de film toegankelijk te maken voor alle medewerkers moest de informatie en de boodschap helder en duidelijk zijn. We vertaalden de bestaande beleidsteksten naar duidelijke, laagdrempelige teksten met een vriendelijke tone of voice. Complexe modellen vertaalden we naar visueel aansprekende graphics.

Storyboard

Verhelderend

We vertaalden de complexe beleidsmodellen naar een duidelijk kernverhaal.

Verhelderend